KCLJ
KLINIČNI ODDELEK ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK - ZDRAVSTVENA NEGA
operacijska
1 2 3 4 5 6

Kdo urejuje te strani ?

Internetne strani urejujejo izvajalci zdravstvene nege Kliničnega oddelka za anesteziologijo, reanimatologijo in intenzivno terapijo operativnih strok Kliničnega centra Ljubljana. Pri tem tudi sodeluje prof. dr. Aleksander Manohin dr.med, ki nam pomaga pri tekstovni urejenosti strani.

Kako smo pisali teme?

Na našem oddelku imamo tedenske sestanke zaposlenih v zdravstveni negi, pod mentorstvom glavne medicinske sestre Zorice Kardoš dipl.ms in njene pomočnice, pedagoške sestre Irene Buček Hajdarević dipl.ms.

Vsak teden nekdo od nas pripravi določeno temo iz zdravstva ali v povezavi z njo, ter jo prikaže na našem jutranjem sestanku, ki traja pol ure. Po predstavitvi se pogovarjamo o temi, razpravljamo o kliničnih primerih, svobodno izražamo svoja mnenja in se medsebojno posvetujemo. Saj bodo spremembe uspešne le tedaj, če jih bomo izvajali kot tim, kot skupina, ki se zaveda pomena prenašanja znanja. Sam kodeks etike nam narekuje, da ne smemo biti sebični in moramo podajati svoje znanje naprej, zato smo pozitivne rešitve dolžni prenašati med seboj in se z njimi oplemenititi.

Tako smo prišli do ideje o osnovanju svoje lastne internetne strani.

Kaj želimo doseči?

Naša želja je, da so te strani v pomoč nam samim, potem tudi drugim zaposlenim v zdravstveni negi in tudi drugemu medicinskemu osebju, katerih stroka je anesteziologija. Strani naj bodo tudi v oporo drugimizvajalcem zdravstvene nege na ostalih kirurških klinikah, ki vsakodnevno sodelujejo z izvajalci zdravstvene nege pri anesteziji. Stran je tudi namenjena vsem ostalim obiskovalcem, ki želijo vedeti kaj je anestezija, ter bolnikom, kateri se pripravljajo na operativni poseg …

Izvajalci ZN na Kliničnem oddelku za anesteziologijo

PIŠITE NAM: EMAIL O avtorjih
URA ← DATUM Pravna obvestila IZVEDBA